Profesiia: kinoaktior

Професия: киноактьор

Продуктов номер: 25749
Изчерпана

Автор: Николай Хаджиминев
Категория: Кино и телевизия
Издателство: Action
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789549090994
132 страници
меки корици
Първо издание: първо издание, 2011 год.
Народност: българска


Авторският труд на актьора Николай Хажиминев се явява едно от първите у нас цялостни и задълбочени изследвания на актьорското изкуство в киното.
Получилият се тескт е в следствие на наблюдения от личната творческа практика на Хаджиминев и размисъл в резултат на дългогодишната му изследователска и педагогическа работа в тази област - довели до характеризиране, дефиниране и систематизиране на актьорската техника във филмовото изкуство. Анализите и изводите, в повечето случаи, имат практически характер, което прави произведението автентично, интересно и актуално не само за актьори, но и за по-широк кръг от читатели..."
Професор, д-р Венелин Грамадски

Личността на киноактьора и неговата методическа подготовка днес излизат на преден план като необходимост, продиктувана от бързо развиващата се филмова индустрия. Практиката показва, че липсата на теоретични и практически познания в това направление затруднява работата пред камера и резултатите постепенно губят своята актуалност. Законите в киното са в непрекъснато движение, защото в световен мащаб то е развиващо се изкуство. За да може да отговори на този процес, киноактьорът днес трябва да е максимално подготвен, да има самочувствието на творец в едни специфични условия на изява, да вярва в творческите си сили и да бъде готов за откривателство, както по отношение на образа, така и в собствената си личност и всичко, ставащо в заобикалящата ни действителност.
Ако спрем да си отдъхнем за малко, то вече сме изостанали много...
Н. Хаджиминев