Psihoanalizata: Idei i posledovateli

Психоанализата: Идеи и последователи

Продуктов номер: 16818
Изчерпана

Автор: Вяра Николова
Категория: Психология - исторически изследвания | Философия - сборници
Издателство: Неофит Рилски
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789546804785
264 страници
меки корици
Първо издание: 2007
Народност: българска


Настоящият сборник, подготвен от катедра "Философия" към Философския факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски", е резултат от проведената през ноември 2006 г. конференция, посветена на Психоанализата. В сборника са включени текстове на български учени от началото на века, с което се прави опит да се отдаде дължимото на българската школа в Психоанализата, постигнала значими резултати, но чиито изследвания са прекъснати от режима на комунизма. В сборника участват утвърдени учени от: Софийския университет "Св. Климент Охридски", Института за философски изследвания при Българската академия на науките, Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий", Нов български университет и Медицинска академия. СЪДЪРЖАНИЕ ИСТОРИЯ НА ПСИХОАНАЛИЗАТА В БЪЛГАРИЯ Любомир Русев -Психоанализа на Ботевото творчество. Михаил Димитров -Психоаналитично тълкуване на художественото творчество Кирил Шопов - Българският Фройдизъм СЪВРЕМЕННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Валентин Канавров - Фундаменталният философски резултат на Фройд А. Алексиев, С. Алексиев, Ц. Алексиев -Психоаналитичната теория и практика. Орлин Тодоров -Психоаналитична ситуация и форми на комуникация в аналитичния процес. Павел Александров - Зигмунд Фройд: Онтология на безсъзнателното Валери Личев- Многоликият образ на пустинята Лазар Копринаров -Осигурява ли щастие културата? Фройд и Ортега-И-Гасет Васил Сивов- Защо война? Концепцията за агресията и разрушението в класическата психоанализа. Майя Георгиева- Фройд и Дельоз. Васил Пенчев- Архетипът на троицата при Карл Густав Юнг Иван Камбуров- Юнги Изтокът Вяра Николова- Архетипове в Психоанализата.