Putevoditel po Atonskata Sveta gora i pokazatel na svetite i pametnici

Пътеводител по Атонската Света гора и показател на светите и паметници

Продуктов номер: 1735
Изчерпана

Автор: Христо Темелски
Категория: География, пътеводители
Издателство: УИ Св. Климент Охридски
Състояние: Нова книга
122 страници
меки корици
Първо издание: второ издание, 2002
Народност: българска


Съставителят е взел под внимание критичните бележки по първото издание и е подготвил едно второ поправено и допълнено (с бележки и пояснения извън основния текст) издание. Христо Темелски се е постарал да вземе отношение по някои фактологичнни неточности, да коригира и измени погрешни имена, дати и т.н.Понеже илюстрациите (графичните рисунки)не са на добро ниво, съставителят си е позволил да подбере и приложи само най-качествените, а за сметка на останалите е сложил доста снимков материал-лично негов и репродукции от гръцки албумни издания.