Rechnik po semiotika/Glossary of semiotics A-Z

Речник по семиотика/Glossary of semiotics А-Z

Продуктов номер: 9375
Изчерпана

Автор: Винсънт М. Колапиетро
Категория: Други справочници, енциклопедии, речници | Езикознание, лингвистика, семиотика, филология
Издателство: Хейзъл
Състояние: Нова книга
298 страници
твърди корици
Първо издание: 2000
Народност: американска
Преводач: Иван Белинчев (Ортегата)


УВОД Този речник е съставен за хора, които имат малко или никакви познания за полето на изследване, известно като семиотика от (гръцката дума semeion, знак). Семиотиката е общото изучаване на знаците, или на всичко онова, което пренася значение. Участниците в това изследване са открили много стойностни неща, но когато някой се обърне към написаното от тях, лесно се разстройва, а понякога дори кипва поради неспособността си да разпукне черупката на кода, в който са положени гледните точки и е представено изследването. Наистина ироничен е фактът, че семиотичното поле е така често една Вавилонска кула, в която възможността за комуникация и разбиране е блокирана от неологизми (новоизковани думи) и идиосинкратични употреби на вече познати термини. Оттам възникна необходимостта от този речник. Неговата цел е просто да увеличи възможностите за комуникация и разбиране, като ключовите термини на семиотичния дискурс се определят ясно и директно. Обяснените термини в този том са избрани, най-общо казано, според тяхната важност в семиотиката. Обяснени са думите, които често се намират в показалците към книгите по семиотика, без някои да бъдат неправомерно предпочитани пред други. Речниковите единици варират от най-кратки дефиниции до малки есета, в които на читателя се предоставя информация относно материали като историческа основа или съвременни противоречия. В допълнение, с малки изключения речевите единици са самодостатъчни: читателят може да намери основните значения на даден термин в отделната статия (единица). ЗА АВТОРА Винсънт М. Колапиетро, професор по философия в университета Фордам, е известен със своите приноси в две припокриващи се полета на изследване: американска философия и семиотика. Той е автор на "Подходът на Пърс към Аза: семиотична перспектива на човешката субективност" (1989) и на статии за Пърс, Джеймс, Дюи и други фигури на американската мисъл. В други свои работи той поставя на преоценка, от перспективата на Пърсовия прагматизъм, гледищата на такива мислители като Фердинанд дьо Сосюр, Умберто Еко, Ричард Рорти и Жак Дерида. Понастоящем е консултант редактор на Трудове на Обществото на Чарлс С. Пърс и е активен член на Американското семиотично дружество, както и на Дружеството за напредък на американската философия.