Samokovska vuzrojdenska durvorezba

Самоковска възрожденска дърворезба

Продуктов номер: 9014
Изчерпана

Автор: Валентин Ангелов
Категория: Изкуство - други
Издателство: Български художник
Състояние: Нова книга
142 страници
твърди корици
Първо издание: 2002
Народност: българска


Научна монография с 25 висококачествени цветни снимки и репродукции, 108 черно-бели илюстрации, 2 графични схеми и 11 щрихови рисунки От Въведение Няма да бъде пресилено, ако се каже:това е първото цялостно и систематично изложение върху самоковската Възрожденска дърворезба. За да бъде изпълнено, бяха потребни обстойни проучвания в две насоки: първо, бяха прегледани оригиналните документи (кондики, епитропски тефтери, смъртни актове, регистри на самоковската община от миналото столетие и други архивни материали), където са вписани данни за майсторите и техните произведения; второ, старателно бе огледано резбеното наследство на самоковци и на приобщилите се към тях марангози. Така беше превъзмогната фрагментарността, съпровождала досегашните изкуствоведски анализи. При извършената проучвателска работа попаднахме на дърворезбари, за които нищо не е било казано при по-старите автори, но чиято стилова характеристика ги причислява към постиженията на самоковските майстори или техните последователи. Такива са иконостасите в Етрополе (двете църкви на града), в Перник ("Св. Георги"), в с. Осиковица (Етрополско), владишкият трон в църквата "Покров Богородичен" в гр. Дупница, десетки резби около Самоков (между тях и шедьоври), в Пернишки и отчасти в Кюстендилски окръг. Духовно-естетическото излъчване на тези творби ги поставя в кръга от художествени търсения на самоковци. Изложението включва историята на самоковската възрожденска дърворезба (нейното развитие и периоди, представители и анализ на най-крупните творчески прояви), но също така разкрива художественото и своеобразие, духовния и патос, значението и за културата от епохата на националното ни Възраждане. Фотографският материал е събран от най-различни райони и църкви, където са работили самоковските майстори или техните последователи. Освен някои публикувани досега резби от Самоков и Рилския манастир, тук са привлечени още такива художествени образци, които са малко известни или са напълно непознати дори за специалистите. По-голяма част от показаните илюстрации се публикуват за първи път. Даже и най-беглото прелистване на книгата ще увери читателя, че са заснети не само такива резби, които са най-удобни за фотографиране (в долната част на иконостасите, амвоните, владишките тронове), но също и мотиви от венчилката на иконостасите или разпятието над нея, от лозницата, от челото на владишкия трон и пр. По този начин самоковската дърворезба е представена достатъчно пълно и изчерпателно. В настоящата монография бе задължителна обстойната проверка на всички сведения относно самоковските резбари. Съдържание Въведение Резбите на монах Андоний Развитие на самоковската дърворез¬ба Първи период (1830—1846) Втори период (1846—1872) Трети период (1873—1893) Резби във възрожденски къщи "География" на самоковската резба Стил, мотиви, символи Заключение Реферат на руски език Реферат на английски език Автор - проф. д-р Валентин Ангелов Ангелов (1930) Превод на руски език - Сергей Барух Превод на английски език - Маргарита Алексиева Графичен дизайн - Стефан Груев Графичен дизайн на корица - Буян Филчев Снимки - Константин Шестаков Схеми - арх. Светла Савова Щрихови рисунки - арх. Венета Димова