Seminarium Thracicum 5 - Vtori akademichni cheteniia v pamet na akademik Gavril Kacarov

Seminarium Thracicuм 5 - Втори академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров

Продуктов номер: 10240
Изчерпана

Автор: Сборник
Категория: Балканският полуостров преди Аспарух | Българска културология, етнология и фолклор
Издателство: БАН Марин Дринов
Състояние: Нова книга
240 страници
меки корици
Първо издание: 2001
Народност: българска


SEMINARIUM THRACICUM. (Доклади и съобщения от сбирките на семинара): Vol. 1. Понятия и термини в историческата наука; Етно-културни проблеми на древна Тракия, София, 1985, 99 с. Vol. 2. Символите и тяхната същност в древността; Външна и вътрешна критика на историческите извори; Теренните проучвания - етап в историческото дирене и др., София, 1988, 99 с. Vol. 3. Първи академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров. София, 1998, 231 с. Vol. 4. Традиции и трансформации на културни явления в древна Югоизточна Европа. София, 2000, 190 с. Vol. 5. Втори академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров. София, 2001, 240 с. Vol. 6. Традиции и трансформации на културни явления в древна Югоизточна Европа. 2. София, 2004, 176 с.