Semiotika, tekst i raznishtvane

Семиотика, текст и разнищване

Продуктов номер: 8531
Изчерпана

Автор: Атанас Славов
Категория: Езикознание, лингвистика, семиотика, филология
Издателство: Просвета
Състояние: Нова книга
323 страници
меки корици
Първо издание: 2006
Народност: българска


Включените в тома материали са станали публично достояние (публикувани са или са представяни на научни конференции) между 1959 и 2003 г. Те представят не само интереса на автора към "текста" (в широкия смисъл на понятието) и разчитането му, но и неговото развитие. Онова, което той днес сигурно определя като "семиотика", през годините е било считано за принос в различни области - теория на литературата и превода, изкуствознание, етнография, фолклористика. Трябва да се има предвид, че текстовете, писани през 50-те и 60-те години на XX век, са публикувани в тягостната атмосфера на неприязън към това, което тогава е наричано "формализъм" и "формалистичен анализ". Съвсем естествено авторът в много случаи се е виждал принуден да съпътства анализите си с хитроумни теоретични спекулации, за да ги направи приемливи дори за академични издания като Годишника на Софийския университет, списанията "Литературна мисъл" и "Проблеми на изкуството" и т.н. Тъй като замисълът на този том е академичен, материалите се публикуват без редакция. Направени са само няколко технически съкращения при по-дългите студии. Атанас Славов (25.VII.1930, Сливен) е автор на изкуствоведска, литературно-теоретични, литературно-критически, историко-етнографски изследвания, книги за деца, сценарии за анимационни, документални и пълнометражни филми, стихове, научно-фантастична проза, мемоари. Преводач е от английски език.