Shestodnev

Шестоднев

Продуктов номер: 8078
Изчерпана

Автор: Йоан Екзарх
Категория: Българска Средновековна литература
Издателство: Хейзъл
Състояние: Нова книга
375 страници
меки корици
Първо издание: 2000
Народност: българска
Преводач: Николай Цв. Кочев


"Като виждам небето, украсено със звездите, слънцето, месеца, земята - с треви и дървета, морето, изпълнено с всякакви риби... и като стигнах до човека, като че от учудване си изгубих ума и не мога да разбера как в толкова малко тяло може да има толкова голяма мисъл, която да обхваща цялата земя и по-високо от земята да се издига. Къде ли е закрепен този ум? И как той излиза от тялото и преминава през различни обвивки, преминава през въздуха и облаците, стига до слънцето и месеца, и през всички звездни пояси, през ефира и всички небеса и в същото време той се намира в своето тяло? На какви ли крила той излита? По кой ли път лети? Не мога да разбера." Слово за шестия ден