Sigurnost i zashtita na informaciiata

Сигурност и защита на информацията

Продуктов номер: 11962
Изчерпана

Автор: Цветан Семерджиев
Категория: Военна история и техника, разузнаване | Компютърна литература
Издателство: Класика и стил
Състояние: Нова книга
230 страници
твърди корици
Първо издание: 2007
Народност: българска


В този труд на проф. Цветан Семерджиев обект на обсъждане са информационната сигурност и защитата на информацията в автоматизираните информационни системи и компютърни мрежи. Предмет на разглеждане са организационните, правните, управленските и технологичните аспекти на информационната сигурност, общата концепция, стратегията, политиката и процедурите за нейното гарантиране. • Национална и информационна сигурност • Информационно пространство • Политика и процедури за сигурност