Sprejenie na frenskite glagoli

Спрежение на френските глаголи

Продуктов номер: 2749
Изчерпана

Автор: Колектив
Категория: Учебна литература, Педагогика | Френски речници
Издателство: Колибри
Състояние: Нова книга
207 страници
твърди корици
Първо издание: 2001
Народност: българска


С настоящото помагало издателство „Колибри" си поставя задачата да отговори най-пълно на нуждите на чуждоезиковото обучение по френски език в достъпна форма. За да ползва максимален брой ученици и студенти, всички обяснения и термини са поднесени на български език, а в скоби се дава френското съответствие, съобразено с най-съвременната терминология в областта на френската граматика. Помагалото се състои от три дяла: • въвеждаща теоретична част, която съдържа конкретна информация за френския глагол, видовете спрежения и техните особености; • 100 таблици с типови спрежения, които улесняват преминаването от модела към конкретния глагол; • списък със 7 000 френски глагола, почерпани от корпуса на „Le Petit Larousse ", „ Le Petit Robert", „ Le Grand Robert ", „Le Ditionnaire de l,argot "(Ed. „ Larousse "), които препращат към стоте образци и представят глаголите във френския език - от най-често употребяваните до най-редките, от най-съвременните до най-остарелите. - От издателя