Studia Protobulgarica et Mediaevalia Europensia v chest na prof. Veselin Beshevliev

Studia Protobulgarica еt Mediaevalia Europensia в чест на проф. Веселин Бешевлиев

Продуктов номер: 6517
Изчерпана

Автор: Сборник
Категория: Средновековна история
Издателство: Тангра ТанНакРа
Състояние: Нова книга
527 страници
меки корици
Първо издание: 2003
Народност: сборник


УВОДНИ ДУМИ Обнародваните в настоящия сборник материали са от конференцията във Великотърновския университет "Св.св. Кирил и Методий", проведена на 12-15 май 2000 г. Конференцията бе посветена на 100-годишнината от рождението на чл.-кор, проф. Веселин Бешевлиев. Преди 10 години пак катедра "Археология" на Великотърновския университет организира конференция в чест на 90-годишнината на проф. В. Бешевлиев, на която бележитият учен има възможността лично да присъства. Излишно е подробно да се представя научното дело на проф. Веселин Бешевлиев, особено пред читателската аудитория на настоящия сборник. Няма историк античник, медиевист или епиграф и археолог, който в процеса на своите занимания да не се е докосвал многократно до неговите трудове. В някои области на епиграфиката и до днес постиженията на проф. В. Бешевлиев си остават ненадминати и което е по-важно - некоригирани от по-новите изследвания. Проф. В. Бешевлиев е от онази плеяда следосвобожденски български интелектуалци, които създадоха европейския облик на съвременната българска наука. Днес е трудно да си представим първите крачки на историческата ни наука без учени като В. Н. Златарски, П. Мутафчиев, Г. Кацаров, Н. Милев, П. Ников, Ив. Дуйчев. Сред тях достойно заема своето почетно място и съвременникът им проф. Веселин Бешевлиев. Като повечето утвърдили се български учени той получава образование в престижни европейски центрове като Хале, Йена и Вюрцбург. През 1929 г. се хабилитира и до 1944 г. работи като доцент и професор в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Той е сред основоположниците на Катедрата по класически езици - гръбнакът на съвременното филологическо образование в Софийския университет.