Sum, ergo sum

Sum, ergo sum

Продуктов номер: 7614
Изчерпана

Автор: Николай Василев
Категория: Исторически политологични изследвания | Философска есеистика, мемоаристика и популярни издания
Издателство: УИ Св. Климент Охридски
Състояние: Нова книга
171 страници
меки корици
Първо издание: 2004
Народност: българска


ВСЕКИДНЕВНАТА МАСКА НА НАУКАТА Оригиналните научни идеи, интересните хрумвания, плодотворните асоциации се раждат при различни условия и в различни темпорално-топонимически координати - зад работното бюро, на стола в театралната зала, във ваната, под натежалата от плод ябълка, в леглото (по време на нощен сън или следобедна дрямка), къде ли не, кога ли не, как ли не. Досега е доказано поне това, че информационното качество и евристичната стойност на въпросните идеи, хрумвания, асоциации не е автоматично обвързано с изброените по-горе различия. Доказано е също така, че начинът и мястото на изразяването им остават индиферентни спрямо относителната им интелектуална тежест и функциите им в изграждането на сложни теоретични конструкции. Те могат да бъдат и обичайно биват публикувани във въплътили класическа библиотечна традиция томове, в сериозни академични издания и специализирани поредици, под формата на резюмирани материали от конгреси и симпозиуми, в скромни брошури, в седмичния или всекидневния печат -като монографични изследвания или строго научни студии, като поеми или вплетени в романна тъкан тези, като научно-популярни статии или афоризми. Написаното дотук не е оправдание. Бих го оприличил по-скоро на игриво намигане към кабинетните сухари. Намигащият, впрочем, не съм аз. Намига им самата наука, нахлузила една от многобройните си маски. Включените в "Sum, ergo sum" научно-популярни творби са общо 42 и са датирани от 1997 до 2003 год. От тях 21 са публикувани в "Труд", 5 - в "Сега", 3 - в "Монитор", 1 - в "24 часа", 1 - в "КЕШ", 4 - никъде, 7 са изнесените пред теоретични (национални и с международно участие) конференции доклади. Психически уравновесеният читател би могъл да открие в този сборник достатъчно много на брой и достатъчно предизвикателни интерпретации на най-тревожните проблеми на съвременното ни развитие. Например: - достойнствата и пороците на българите, евреите и американците през призмата на народопсихологическия анализ; - моралната константа на управляващите и механизмите за поддържане на тяхната постоянна морална недостатъчност; - цивилизационният идиотизъм на пропагандното разделение между "империите на злото" и "империите на доброто"; - социалната функция на шутовете (в кралския двор или в публичното пространство) при дискредитирането и профанизирането на горчивите истини за властта; - съдържателната изводимост и взаимната зависимост между професионализма и гражданската позиция; - основните проблеми на входа, в собственото разгръщане и на изхода на българското висше образование; - компромиси и безкомпромисност на демокрацията в борбата срещу световния тероризъм; - неадекватната защита на правата на човека като права на етноса, на индивидуалните свободи като колективни свободи; - ролята на насилието в историята и резултатите от насилието, когато бива прилагано като насилие, само насилие и нищо друго освен насилие, т. е. като решение на проблема, а не като част от решението на проблема; - провалът на партийното партизанстване и перспективите на евентуалния граждански "преврат"; - характерни особености на дисидентогенезата и историческия реванш на шушумигите; - мистиката, мошеничеството, Ванга, интелектуалният позор; - отношението към Маркс, Сталин, Живков и династията му; - патриотарство и омраза, космополитизъм и регионализъм, идентичност на човека... Това е само част от идейното пространство на "Sum, ergo sum". Другото е за десерт. И за консолидиране на умствения потенциал. Юни 2003 Авторът