Teoriiata na otnositelnostta i kvantadeistvie (4 atomizum)

Теорията на относителността и квантадействие (4 атомизъм)

Продуктов номер: 579
Изчерпана

Автор: Анастас Анастасов
Категория: Точни науки, техника
Издателство: Наутилус
Състояние: Нова книга
298 страници
меки корици
Първо издание: 2004
Народност: българска


Анастас Христов Анастасов. Роден 1934 г., завършва физика в СУ през 1958 г. Същата година започва работа в лаборатория по кристалографски (рентгено-структурен) анализ. Съществено е, че в тази област основен апарат е Фурие-анализът. През 1963 г. постъпва като асистент във физическия факултет на СУ, където работи до 1994 г. Автор на учебник и лекционен курс по теория на относителността, който чете в продължение на 20 г. (подготвя се второ издание на учебника), на лекционен курс и учебник по обща физика за математици, на лекционен курс по "Философски въпроси на естествознанието", на книгата "Първи стъпки в теорията на относителността" (съвместно с Бойко Карабски, подготвя се второ издание), на ръководства за лабораторни упражнения, гимназиален учебник по физика и др. Предстои да чете курс "Пространство-време-материя" в СУ (има проект за монография по темата). Участник с доклади в редица национални и международни конференции по физика. Списък на научните му публикации свързани с 4-атомизма е приложен в края на първата част на тази книга. Тази първа част представлява докторска дисертация, чиято история е описана кратко в предговора. Във втората част на книгата са дадени факсимилетата на рецензиите на дисертацията и съответните отговори на тези рецензии. Както рецензиите, така и отговорите са уникални, защото нямат аналог в историята на науката.

Още книги от категория Точни науки, техника

1 резултата