Trakite/ The Thracians

Траките/ The Thracians

Продуктов номер: 4983
Изчерпана

Автор: Александър Фол | Валерия Фол
Категория: Балканският полуостров преди Аспарух | Българска история на чужди езици
Издателство: Тангра ТанНакРа
Състояние: Нова книга
205 страници
твърди корици
Първо издание: 2005
Народност: българска


Двуезично издание Книгата се издава през 2005 г. Това е 1840-тата година от началото на българската държавност в Европа (165 г.) и 1324-тата година от създаването на Дунавска България (681 г.) от кан Аспарух. България е най-старата европейска държава, съществуваща под едно и също име повече от осемнадесет века и съхранена до днес от българската нация. This book is published in 2005. That is 1840 years after the begining of Bulgarian statehood in Europe (165 AD) and 1324 years after the establishment of Danube Bulgaria (681 AD) by Kan Asparuh. Bulgaria is the oldest European state existing under the same name for over eighteen centuries, and kept by the Bulgarian nation until today.