Vinagi malko poveche

Винаги малко повече

Продуктов номер: 25209
Изчерпана

Автор: Андреана Ефтимова
Категория: Езикознание, лингвистика, семиотика, филология
Издателство: УИ Св. Климент Охридски
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789540731223
232 страници
меки корици
Първо издание: първо издание, 2011 год.
Народност: българска


Наречия за количество и време в обучението по български език като чужд

Текстът в книгата е подготвен като хабилитационен труд на тема: Морфо-синтактични особености на наречието (за време, за количество и степен) с оглед на обучението по български език като чужд.

В работата се прави теоретичен преглед на изследванията върху наречията за количество и време. Според ролята им за осмислянето на някои граматически категории в чуждоезиковото обучение се предлага нов класификационен подход към тях. След анализ на учебници по български език като чужд (началните степени А1, А2 и В1) се правят предложения за систематизация на граматическия материал с участието на наречията.