Vinceto, rakiikata i bulgarinut (Socialno psihologichesko izsledvane na proizvedeniiata na Ivan Vazov, Elin Pelin i Iordan Iovkov)

Винцето, ракийката и българинът (Социално психологическо изследване на произведенията на Иван Вазов, Елин Пелин и Йордан Йовков)

Продуктов номер: 9659
Изчерпана

Автор: Сабина Василева
Категория: Българска културология, етнология и фолклор | Психология - исторически изследвания
Издателство: Кота
Състояние: Нова книга
160 страници
меки корици
Първо издание: 2006
Народност: българска


Настоящата книга е опит на авторката, като разчита на литературното и психологическото си образование, да обедини два метода -хуманитарния и научния. Именно този подход е в основата на изследването върху специфичните особености на душевния живот и бита на традиционния българин, свързани с мястото на алкохола като ценност и практика във всекидневните реалности на жизнения му свят. Сабина Василева е родена в София. През 1997 г. завършва специалността българска филология със степен магистър в СУ "Св. Климент Охридски", а през 2004 г. - магистратура по социална и политическа психология във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий".