Vladeteliat i svetecut. Car Ivan Shishman, chast vtora

Владетелят и светецът. Цар Иван Шишман, част втора

Продуктов номер: 20701
Изчерпана

Автор: Сборник
Категория: Археология | Българска културология, етнология и фолклор | Световна културология, етнология и фолклор
Издателство: Род
Състояние: Нова книга
ISBN: 1311493Х
232 страници
меки корици
Първо издание: 2009
Народност: българска


СЪДЪРЖАНИЕ НАУЧЕН СИМПОЗИУМ „ВЛАДЕТЕЛЯТ И СВЕТЕЦЪТ. ЦАР ИВАН ШИШМАН" - 2007 Част II Секция „Християнство" Константин Рангочев - Основни измерения на фолклорното православно християнство: I. Вратата на храма (Наблюдения на съвременни процеси в град Самоков и котловината му). Федор Б. Успенский — Нетленность мощей (Опыт сопоставительного анализа) Ани Петрова — Свети Спиридон Росен Р. Малчев - Сакралност и менталност: процесията с мощите на св. Иван Рилски през 1469 г. Григор Б. Григоров - Невербални изражения на християнската идентичност в условията на ранно ислямско завладяване (По данни от произведението „Рилска повест" от Владислав Граматик). Секция „Епос" Албена Малчева - Модели за изграждане на образа на Крали Марко в българския песенен юнашки епос. Миглена Христозова — Механизми на епическото мислене във „Веда Словена": преорганизиране на пространството в мотива за преселението. Матина Венетиаду - Ритуалните оплаквания в антична и съвременна Гърция. Секция „Етнос" Веселка Тончева - Българите от Голо бърдо, Република Албания. Валерия Б. Колосова - Образ чужого сквозь призму народной ботаники: этнонимы в названиях растений Николай Ненов - Етнически другите и националната култура. Градът като поле за диалог на етнонацията и мултикултурните бщности Секция „Археология" Живко Узунов - Разпространение на ритуалните ями на територията на България през I хил. пр. Хр. Алена Тенчова - Случай на погребение с депонирани три монети от района на западното крайбрежие на Черно море. Магдалена Стаменова - Старината в българското пространство през XV век. Секция „Спелеология" Алексей Жалов - Пещерите в България -фолклорни измерения. НАУЧЕН СИМПОЗИУМ „ЕТНОЛОГИЯ НА ПРОСТРАНСТВОТО" - 2006 Секция „Музика" Десислава Димитрова - Музиката като дискурс в историята на Мъжката гимназия в Русе. Матина Венетиаду - Градската едногласна и многогласна песен от Седемте острова на Ионийско море и разпространението й в град Солун. Секция „Медиевистика" Маргарет Димитрова, Андрей Бояджиев - Апокрифът за апостол Тома в късната дамаскинарска традиция. ВТОРИ ЦАРШИШМАНОВИ ДНИ - 2008 Предварително представяне.