Voljka Bulgariia i Kazanskoto hanstvo: V geografskite karti na Srednovekovieto i Novoto vreme

Волжка България и Казанското ханство: В географските карти на Средновековието и Новото време

Продуктов номер: 13135
Изчерпана

Автор: Георги Владимиров
Категория: Средновековна история
Издателство: Военно издателство
Състояние: Нова книга
176 страници
твърди корици
Първо издание: 2007
Народност: българска


Книгата е цяло богатство. Атласът от карти е придружен от обилна информация от текстове от писмените източници, предания, фотодокументация от археологически проучвания или изцяло запазени паметници от далечни времена, планове и графични реконструкции на вече несъществуващи сгради, укрепления, следи от бита и културата на хората, от нравите и обичаите им.