Vuvedenie v srednovekovnata bulgarska istoriia. Seminarium

Въведение в средновековната българска история. Семинариум

Продуктов номер: 4872
Изчерпана

Автор: Йордан Андреев
Категория: Българско Средновековие | Учебна литература, Педагогика
Издателство: Абагар
Състояние: Нова книга
173 страници
меки корици
Първо издание: трето издание, 2005
Народност: българска


ПРЕДГОВОР КЪМ ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ В това издание са отстранени някои забелязани в учебника грешки и пропуски. Списъкът на препоръчителната литература е допълнен с най-новите изследвания, повечето от параграфите на дял II са частично преработени. Още веднъж трябва да подчертая, че това не е курс лекции по помощни исторически дисциплини, който се чете пред студентите от Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". За съжаление в учебната програма не се предвиждат часове по тази дисциплина. Затова учебникът не претендира да изчерпва изцяло тези проблеми, а само въпросите, които касаят българското средновековие. Както отбелязаха някои рецензенти, не всички помощни исторически дисциплини са намерили място в изложението. Но това е направено съзнателно, тъй като някои от тях (като метрология, кодикология, папирология и други) изискват специална подготовка и са по-присъщи на клонове на науката, които стоят малко настрани от историята. Авторът