Vuvedenie v turizma - chast 1

Въведение в туризма - част 1

Продуктов номер: 26135
Изчерпана

Автор: Георги Георгиев | Рая Мадгерова
Категория: Икономическа литература
Издателство: Неофит Рилски
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789546807052
318 страници
меки корици
Първо издание: първо издание, 2010 год.
Народност: българска


Учебникът "Въведение в туризма" - І част е предназначен за студенти от специалност "Туризъм" при Стопанския факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград. Написан е съгласно утвърдената учебна програма по едноименната дисциплина. Немалка част от включените в това издание раздели са в обем, надвишаващ изискванията за подобен род учебни пособия, което го прави приложим и за специалистите от туристическите предприятия у нас, обучаващите се в различни магистърски програми или в различни форми на повишаване квалификацията на персонала в туристическия бранш.

В процеса на работата авторският колектив проучи и използва опита на преподаване на тази учебна дисциплина и в другите висши училища в страната, в които се извършва обучение по специалност "Туризъм". Изхождайки от презумпцията, че катедра "Икономика на туризма" при Икономическия университет - Варна е пионер в обучението по туризъм у нас и че учебната дисциплина "Въведение в туризма" под различни наименования се изучава в продължение на няколко десетилетия, при структурирането на учебното съдържание, без да се пренебрегва постигнатото и от другите колеги, е използван основно опита на специалистите от посоченото по-горе висше училище.