Za Evropa i universiteta

За Европа и университета

Продуктов номер: 6749
Изчерпана

Автор: Димка Гичева-Гочева
Категория: Социология
Издателство: СОНМ
Състояние: Нова книга
213 страници
меки корици
Първо издание: 2005
Народност: българска


... Има няколко вечни антиномии в търсенето и преподаването на знанието и познанието. Те са се проявили още по времето, когато Платон е преподавал в Академията своето прозрение за знанието, но Аристотел не е приел разбирането на учителя си, а е предпочел да обосновава своето собствено. Една от тези вечни антиномии в институциите на знанието от античните философски школи до модерните университети е антиномичността между търсенето на новото и преподаването на вече достигнатото, което понякога неизбежно се персонализира в преподавателите и студентите, или в по-възрастните и по-високопоставените преподаватели, от една страна, и по-младите и по-нискостоящите, от друга. Едните преподават откритото някога . ново за тях знание, а другите възприемат това знание като отдавна окончателно верифицирано. Сред тях обаче понякога има и други, които се изкушават да потърсят друго, ново знание, или друго, ново разбиране, или други, нови методи на преподаване или организация на научния и изследователския живот... Из „Ролята на университетите за... какво?"