Zashto sme razlichni

Защо сме различни

Продуктов номер: 10457
Изчерпана

Автор: Михаил Минков
Категория: Психология - исторически изследвания
Издателство: Класика и стил
Състояние: Нова книга
264 страници
твърди корици
Първо издание: второ издание, 2007
Народност: българска


Нестихващият читателски интерес към първото издание на "Защо сме различни", продължаващ повече от три години, наложи преиздаването на тази книга в осъвременен вид. Настоящият вариант се опира на най-новите, широкообхватни междукултурни изследвания и много международни организации и университетски учени от цял свят. • Обърнато е повече внимание на биологичните различия на групово равнище, за които се твърди, че биха могли да имат културни последствия. • Добавена е цяла глава, посветена на темата що е интелигентност и може ли да се твърди, че едни народи са по-умни от други. • По нов начин се третира въпросът кое прави едни общества по-щастливи от други, независимо от тяхната бедност. Поради динамиката на международната обстановка, особен интерес представлява анализът на онези култури, при които промяната в посока към западната цивилизация не се посреща с особено въодушевление. ПредлоЖен е анализ на тяхната силна религиозност в напълно нова светлина. Най-интересно е откритието на автора, че на групово равнище националната гордост и високото самочувствие корелират силно с нисък образователен успех в точните науки, а оттам и със слаб икономически растеж в бедните страни. Книгата е предназначена за всеки, който се интересува от корените на неразбирателствата и сблъсъците в глобализиращия се свят.