...purva radost e za mene

...първа радост е за мене

Продуктов номер: 28931
Изчерпана

Автор: Николай Аретов
Категория: Българска културология, етнология и фолклор
Издателство: Кралица Маб
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789545331138
606 страници
твърди корици
Първо издание: първо издание, 2012 год.
Народност: българска


Емоционалното съдържание на българската национална идентичност:
исторически корени и съвременни измерения

Сборник е резултат от работата на интердисциплинарния проект „Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения”. Началните две статии се опитват да представят проблема в теоретичен план. Рубриката Исторически корени въвежда в процесите през ХIХ в. Съвременни измерения обединява резултатите от социологическо изследване с наблюдения върху учебниците по история и върху българските филми с историческа тематика. Места на паметта събира дискусиите на международната конференция „Места на паметта. Емоции и страсти”. Дълбокото убеждение на участниците е, че проблемите на българската национална идентичност трябва да се разглеждат в техния балкански и европейски контекст, на този кръг от проблеми са посветени изследвания на български и чужди учени в последния раздел.