2 tom - Etnografski problemi na narodnata duhovna kultura

2 том - Етнографски проблеми на народната духовна култура

Продуктов номер: 3916
Изчерпана

Автор: Колектив
Категория: Българска културология, етнология и фолклор
Издателство: БАН Етнографски институт с музей
Състояние: Нова книга
287 страници
меки корици
Първо издание: 1994
Народност: българска


Вторият том от поредицата съдържа осем студии, две от които принадлежат на нещатни сътрудници на Етнографския институт с музей (А. Калоянов и Г. Вълчинова). Сборникът започва със студията на проф. д-р Ст. Генчев, посветена на двойнствената същност и митологичната натовареност на обичая "Грамада" у българите като вид погребение на починал от неестествена смърт. Разглеждат се пространствените параметри на грамадата във вертикален и хоризонтален план с огледана митологичната й функция на път и преграда между света на живите и отвъдния свят на прадедите.