5 tom - Etnografski problemi na narodnata kultura

5 том - Етнографски проблеми на народната култура

Продуктов номер: 3915
Изчерпана

Автор: Колектив
Категория: Българска културология, етнология и фолклор
Издателство: БАН Етнографски институт с музей
Състояние: Нова книга
360 страници
меки корици
Първо издание: 1998
Народност: българска


Настоящият том пети от поредицата "Етнографски проблеми на народната култура" включва девет студии. Първата от тях е на доц. Цветана Георгиева и е посветена на ролята и функциите на селското землище в изграждането на българското пространство през средните векове. Въз основа на богат изворов материал, почерпан от османските регистри и сведенията на пътешествениците, авторката очертава водещото място на селското землище в икономическата структура на българското доиндустриално общество, както и значението му като етноинтегриращ социален и религиозен фактор в ежедневния и в празничния живот на българите. Студията на д-р Ани Пулева интерпретира в семантичен план обредите, свързани с изграждането и очовечаването на новопостроеното домашно пространство: жертвоприношенията в темела на къщата или край домашното огнище; запалването на първия огън и освещаването на дома. Според авторката посредством разгледаната обредност се цели промяна на статуса на новодомеца, а именно превръщането му в стопанин (домовладика, сайбия) на домашния микрокосмос.