7 tom - Etnografski problemi na narodnata kultura

7 том - Етнографски проблеми на народната култура

Продуктов номер: 4448
Изчерпана

Автор: Колектив
Категория: Българска културология, етнология и фолклор
Издателство: БАН Етнографски институт с музей
Състояние: Нова книга
276 страници
меки корици
Първо издание: 2005
Народност: българска


ПРЕДГОВОР Предлаганият на читателя сборник от изследвания беше подготвен в рамките на научно-изследователски проект под същото заглавие: "Сравнителни изследвания на традиционната духовна култура на славяните". Партньори в проекта бяха Етнографският институт с музей към Българската академия на науките и Института по славяноведение към Руската академия на науките, а работата по него продължи три години — от 2002 до 2004 г. Проектът обедини усилията на сътрудници от бившата вече секция "Традиционна духовна и социално-нормативна култура" в ЕИМ (след структурните промени в ЕИМ — секция "Българска традиционна култура") и сътрудници в Сектора по етнолингвистика в Института по славяноведение, водещи специалисти в областта на древната славянска култура. Затова беше естествено желанието ни основната, планирана в рамките на проекта задача — подготовката и издаване на сборник от изследвания, да бъде реализирана като отделен том на поредицата "Етнографски проблеми на народната култура" — едно вече утвърдило се в научните среди издание на секцията. Заложените в програмата на проекта задачи бяха изцяло съобразени с възможностите на финансирането. Поради голямата отдалеченост на София от Москва контактите между партньорите бяха предимно в областта на духовното общуване чрез научната литература и идеите. Отделни колеги осъществиха командировки в страната-партньор. Плодове на тези пътувания са ползотворните познанства и разговори, участия в конференции, многобройните публикувани статии и доклади, теренна, както и работа в архиви и библиотеки. Тук е мястото специално да отбележа ролята на нашата колега Елена Узенева, която през всичките години беше живият "мост" между нас, пренасяйки информация и най-новата, все още "топла" литература от едната към другата страна и обратно, както и ентусиазъм за нашия проект. За това и благодарим!