Altera Akademika, 2008/ kniga ІІ – liato, kn. 3

Алтера Академика, 2008/ книга ІІ – лято, кн. 3

Продуктов номер: 17243
Изчерпана

Автор: Колектив
Категория: Социология | Философия - сборници
Издателство: Делта Ентъртаймънт
Състояние: Нова книга
ISBN: 1313034Х
180 страници
меки корици
Първо издание: 2008
Народност: българска


СЪДЪРЖАНИЕ КРИТИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ В ТЪМНИ ВРЕМЕНА. УЕНДИ БРАУ Георги Илиев - Отвъд толерантността и оскърблението: бъдещето на политическата теория Уенди Браун - Власт без логика без Маркс Уенди Браун- Накърнени привързаности КЪМ АРХЕОЛОГИЯТА НА СОЦИАЛИЗМА Иван Еленков - Изследвания, преподавания и възпроизводство на организационно-управлеиски потенциал на културата и социалистическа България. Общи бележки по институционалния контекст на възникването на ранното им развитие Вера Стасвска - Метаморфозите на младежта в официалния дискурс на БКП - „Новия човек" на българския комунистически проект като "строител", „достойна смяна" и „жизнерадостно дръзновен" творец Ирина Жерьобкина — Тоталитарният феминизъм ТЕЗА Мария Шнитер - Това, що го няма, не може да се брои РЕЦЕНЗИИ Дарин Тенев - Изключително крехкото РЕЗЮМЕТА