Altera Akademika, 2008/ kniga ІІ – liato, kn. 4

Алтера Академика, 2008/ книга ІІ – лято, кн. 4

Продуктов номер: 17242
Изчерпана

Автор: Колектив
Категория: Социология | Философия - сборници
Издателство: Делта Ентъртаймънт
Състояние: Нова книга
ISBN: 1313034Х
172 страници
меки корици
Първо издание: 2008
Народност: българска


СЪДЪРЖАНИЕ ФИЛОСОФСКА ШКОЛА ОТ КИОТО Дарин Тенев - Където е нищото. Философската школа в Киото Нишида Китаро - Изоставеният проблем за съзнанието Мики Кийоши - Логика на въображението (Въведение, Първа глава „Мит") Нршитани Кейджи - Пустотата и празнотата (1-5), МЕТЕМПСИХОЗИ НА ГЕОЛОГИЧЕСКОТО Владимир Раденков — Карл Шмит: възможно ли е „мъртвият" Бог на модерността да „възкръсне" в държавата? Нонка Богомилова - Религията като "пределна загриженост”: Паул Тилих ПСИХОАНАЛИТИЧНИ ПОДСТЪПИ Валентин Виденов - Върху опитите за психоанализа на Ботевата поезия Албена Стамболова — Границите на елин дискурсивен сеанс Петер Цанев — Художествената инициация и историческото възникване на артерапията и контекста па аналитичната психология ТЕЗА Георги Гочев - Разбирането за любовно благополучие в поезията на Сафо Олег Георгиев — Феноменът Translatio studii и латинското средновековие Свилен Стефанов — Бележки върху ролята и значението на съвременния художник в България РЕЦЕНЗИИ Камелия Спасова - Между плътната и жигосана памет: философски опити за помирение (Калин Янакиев, Философски опити върху самотата и надеждата, София: Ориентялия, 2008) Отец Петко Вълов - Няколко думи за Философските опият върху самотата надеждата (Калин Янакиев, Философски опиши върху самотата и надеждата, София: Ориснталия, 2008) Владимир Градев - Изпитанието на политическото (Карл Шмит, „ Познанието за политическото” прев. А. Лешков, София: У И, „ Св. Климент Охридски", 2008). Сп. алтера академика, год. II, кн. 4(8), зима 2008 Последният брой на списание Академика, което вече втора година утвърждава академичния хуманитарен дискурс с категоричност и прецизност на публикуваните преводни и авторски текстове, представя японската философска школа от Киото, формирана от Нишида Китаро. Другите два тематични акцента на броя са: „Метемпсихози на теологическото" и „Психоаналитични подстъпи". Пристрастяваща и любопитна е тезата на Георги Гочев в „Разбирането за любовно благополучие в поезията на Сафо". Из „Литературен вестник”