Antikvariat i kolekcionerstvo, 2006/ broi 01

Антиквариат и колекционерство, 2006/ брой 01

Продуктов номер: 7523
Изчерпана

Автор: Колектив
Категория: Нумизматика, сфрагистика, ордени, съкровища | Спорт, хоби
Издателство: Фондация Арете-Фол
Състояние: Нова книга
32 страници
меки корици
Първо издание: 2006
Народност: българска


• Бизнес • хоби • инвестиция • Списанието си поставя следните основни цели: популяризиране проектите и резултатите от тях на музейни сбирки, колекции и експерти; утвърждаване на българското антикварно дело и колекционерството в условията на Европейския съюз и глобализиращия се свят; защита на правата и законните интереси на антикварите и колекционерите на културно-исторически ценности; усъвършенстване нормативната база за развитие и закрила на антикварното дело и колекционерството; повдигане на общообразователното ниво и разширяване познанията на читателите в областта на музейното дело, антиквариата и колекционерството; запознаване с опита на другите страни в тези специфични дейности и установяване на полезни контакти и сътрудничество. Тематиката на списанието ще представлява богата палитра от авторски, преводни и обзорни материали от изтъкнати учени и специалисти по проблематиката, придружавани от изискан илюстративен материал. Предвиждат се постоянни рубрики за дейността на фондация "Арете" и други частни фондации, работещи в областта на културно-историческото наследство, антикварните магазини и заниманията на отделни колекционери, където ще се показват техните "съкровища". Списанието ще отразява изявите на антикварните и колекционерските сдружения, на частните галерии и музеи, реставраторите, майсторите на художествени занаяти, провежданите търгове и др. То ще запознава читателите с нормативната уредба на тези дейности, а със съдействието на МВР и Агенция "Митници" ще предоставя информация за предпазване от фалшификации, незаконен внос и износ и покупка на откраднати старини. Специално място се предвижда за любопитни открития, уникати, минали и предстоящи изложби, търгове, форуми и др., както и за новоизлезли книги, справочници и каталози по проблематиката. Ще се поддържа и "обратна връзка" с читателите чрез мнения, въпроси и предложения. Специално място ще се отделя за лични и фирмени обяви за покупко-продажби, защита, охранителна дейност и застраховане на културно-историческите ценности. Списанието ще излиза на два месеца - общо 6 книжки в годината.