Atlas - Bulgarskite zemi v srednovekovnata arabopismena kartografska tradiciia ot IX – XIV v.

Атлас - Българските земи в средновековната арабописмена картографска традиция от IX – XIV в.

Продуктов номер: 24771
Изчерпана

Автор: Колектив
Категория: Българска история на чужди езици | География, пътеводители
Издателство: Тангра ТанНакРа
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789543780761
336 страници
твърди корици
Първо издание: първо издание, 2011 год.
Народност: българска


Двуезично издание на български и английски език.

През 2008 г. имахме удоволствието да предложим на вниманието Ви атласа „ Българските земи в европейската картографска традиция (III-XIX)" Отзивите за него бяха твърде ласкави и обнадеждаващи. Настоящият том е опит да представим историко-географски гледната точка и на Изтока към българите и техните земи чрез арабописмената картографска традиция и то за времето на т.нар. златни векове от средновековната ни история (IX-XIV в.). За нас, по няколко причини, тази гледна точка е особено интересна. Като етнос българите се рекрутират от огромния индо-ирански масив и се оформят в социокултурните реалии на Трансоксиана. Те мигрират от Азия към Европа по северните граници на персо-мидийския свят. Изграждат своя етнокултурен модел в пряк обмен с хилядолетната култура на Древен Иран. След завладяването на Сасанидски Иран от арабите (651 г.), самата арабска култура видимо променя облика си под благотворното въздействие на древноперсийската културна традиция. В географско и картографско отношение арабската култура формира един специфичен в своя синкретизъм „образ на света", зад който стои освен собствената й практика, още - усвоеното през Византия наследство на класическата Античност и географските представи на Древен Иран. Тези извори ни срещат и с българите като активен исторически фактор в социо-културната амалгама на Евразия през изследвания период.
Вярваме, че изданието ще спомогне за дооформяне на историко-географския и картографски сегмент в българската национална култура, че ще удовлетвори една отколе назряла историко-културна потребност.