Avi-tohol: 2008/ kn.29

Ави-тохол: 2008/ кн.29

Продуктов номер: 16131
Изчерпана

Автор: Колектив
Категория: Българите в древността /прабългари/ | Историческа периодика
Издателство: Сдружение Авитохол
Състояние: Нова книга
56 страници
меки корици
Първо издание: 2008
Народност: българска


СЪДЪРЖАНИЕ: ПО ПЪТЯ НА БЪЛГАРИТЕ - Димитър Ил. Димитров. БЪЛГАРИТЕ: ХИПОТЕЗИ ИСТОРИЧЕСКИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ СЛЕДИ ОТ ПРИСЪСТВИЕ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДНЕШЕН ИРАН - Я. Й. Шопов.. ОТНОШЕНИЕТО НА ПРАБЪЛГАРИТЕ КЪМ ХРИСТИЯНСТОВОТО СПОРЕД ТЕХНИТЕ РУНИЧЕСКИ НАДПИСИ - Панайот Иванов. ТОХАРО - БЪЛГАРСКИ ЕЗИКОВИ ПАРАЛЕЛИ - Петър Голийски; Живко Войников.