Avi-tohol: 2009/ kn.30

Ави-тохол: 2009/ кн.30

Продуктов номер: 18421
Изчерпана

Автор: Колектив
Категория: Историческа периодика
Издателство: Сдружение Авитохол
Състояние: Нова книга
60 страници
меки корици
Първо издание: 2009
Народност: българска


СЪДЪРЖАНИЕ МИТОХОНДРИАЛ ДНК ( мтДНК) ПАН ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ И НЯКОЙ НЕГОВИ БЪЛГАРСКИ ПЕРСПЕКТИВИ - Димитър Ил. Димитров КРАЛ АЛФРЕД - КЛЮЧ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА "КАРТИНАТА-ЗАГАДКА" Димитър Табаков ELEMENTA NOVA PRO HISTORIA MACEDONO – BULGARICA - Г. Сотиров 2000 г. БЪЛГАРСКА РЕЧ - Борислав Борисов ПЪРВОБЪЛГАРИТЕ, НАРЕЧЕНИ КИМЕРИ - Иван Митев ВАСИЛ I ИМПЕРАТОР НА ВИЗАНТИЯ 867-886 - Емил Живков ТРАДИЦИЯ И ДРЕВНИТЕ ВЯРВАНИЯ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ – Сава Костова