Avi-tohol: Istoricheski sbornik, tom I - Noviiat prochit na bulgarskata drevnost

Ави-тохол: Исторически сборник, том I - Новият прочит на българската древност

Продуктов номер: 5733
Изчерпана

Автор: Колектив
Категория: Българите в древността /прабългари/ | Историческа периодика
Издателство: Рал-Колобър
Състояние: Нова книга
383 страници
меки корици
Първо издание: второ издание, 2005
Народност: българска


Този исторически сборник, съдържа най-добрите публикации от списание "Ави-тохол" подбрани по хронологичен ред за периода 1995-2000 г. Авторските материали разглеждат древнобългарската история от многостранни изследователски позиции, освободени и неробуващи на множеството догми в официалната ни историография. Нека не се забравя, че българската историческа наука и до днес е в плен на чуждата теория за славяно-тюркския произход на българите. Тази абсурдна теза, повтаряна и преподавана повече от 100 години се представя от академичните среди, у нас, като "обективна" историческа наука. Чрез интердисциплинарния подход при разглеждане на историческите събития пред читателя се разкрива една различна картина, с разобличаващи горната теза факти и добронамерената констатация, че българската древност е пълна с много, преднамерено премълчани истини. Извода за това, дали нашето минало се нуждае от нов прочит, оставяме на читателя. Димитър Ил. Димитров