Bolestta kato put

Болестта като път

Продуктов номер: 14629
Изчерпана

Автор: Рюдигер Далке | Торвалд Детлефсен
Категория: Здравна и медицинска литература | Терапия и практическа психология
Издателство: Кибеа
Състояние: Нова книга
384 страници
меки корици
Първо издание: 2008
Народност: немска
Преводач: Евелина Банева, Цветана Ташкова


Предговор Тази книга е неудобна, защото лишава човека от възможността да използва болестта като алиби за нерешените си проблеми. Целта ни е да докажем, че болният не е невинна жертва на някакво природно несъвършенство, а по-скоро сам носи вина за състоянието си. При това нямаме предвид замърсяването на околната среда, цивилизацията, нездравословния начин на живот или други подобни „злосторници", а искаме да изтъкнем метафизичния аспект на заболяването. От тази гледна точка симптомите могат да бъдат разглеждани като физически израз на психически конфликти, които чрез своята символика са способни „да демаскират" съответния проблем на пациента. В първата част на тази книга са разгледани теоретичните предпоставки за разбирането на болестта, както и една определена философия за нейното тълкуване. Най-настоятелно ви препоръчваме да прочетете внимателно и задълбочено, ако трябва и многократно, първата част, преди да пристъпите към втората. Тази книга би могла да се определи като продължение или обяснение на „Съдбата като шанс", въпреки че сме се постарали да и придадем цялост и завършеност. Все пак смятаме, че „Съдбата като шанс" е добра предпоставка, или допълнение, особено ако теоретичната част на „Болестта като път" ви затруднява. Във втората част са описани най-честите болестни симптоми с тяхното символично значение, разтълкувани като изразни форми на психически проблеми. В края на книгата има списък на отделните симптоми, който позволява при нужда да се направи бърза справка. Все пак основното ни намерение е чрез нашите тълкувания да внушим на читателя нов зрителен ъгъл, който да му даде възможност сам да разпознава, открива и тълкува значението на симптомите. Същевременно сме използвали темата за болестта като актуален повод да се спрем на многобройните светогледни и езотерични теми, чиято валидност надхвърля по-тесните рамки на болестта. Тази книга не е трудна, но не е и така проста или банална, както би се сторило на онези, които не разбират концепцията ни. Книгата не е „научна", защото е лишена от предпазливостта на „научното изложение". Тя е написана за хора, които са готови да поемат определен път, вместо да седят отстрани и да си убиват времето, жонглирайки с неангажиращи празни фрази. Хората, чиято цел е просветлението, нямат време за наука - те се нуждаят от знания. Тази книга ще срещне силна съпротива, но ние се надяваме, че тя ще достигне до онези читатели (много или малко на брой), които ще пожелаят да я използват като помагало в своя път. Единствено за тях сме я написали!