Bulgarsko-italianski razgovornik + SD

Българско-италиански разговорник + СD

Продуктов номер: 11056
Изчерпана

Автор: Колектив
Категория: Италиански речници
Издателство: Византия | ЕТ Нели Стефанова - прима
Състояние: Нова книга
238 страници
меки корици
Първо издание: 2006
Народност: българска


Разговорникът е създаден, за да улесни пребиваването ви в Италия. Звукозаписът към него илюстрира най-употребяваните думи и изрази изречение по изречение - първо на български, после на италиански. Италианските фрази се произнасят от италианка. Разговорникът може да бъде полезен на всички начинаещи и на онези от вас, които владеят езика в някаква степен, но не познават разговорната реч. Преди всяка глава е поместено кратко тематично обяснение, което ви дава възможност да се ориентирате по-лесно, когато вече се намирате в Италия. Неразделна част от това издание е СD, което съдържа звукозапис на най-употребяваните италиански думи и изрази. УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ, Увеличилите се възможности за пътуване в Италия през последните години наложиха създаването на нов тип книга-помощник. Информацията, която ви предлагаме е структурирана по теми, подредени по азбучен ред. Почти всяка глава съдържа обяснение на български език, отнасящо се до особеностите на съответната ситуация в Италия. Фразите, които ви предлагаме, са взети от живия разговорен език. Те са кратки, точни и много практични. Участието на италианка в създаването на разговорника и нейното участие в звукозаписа са гаранция за автентичносттта на езиковия материал и достоверността на произношението. Предлагаме и кратка граматика на италианския език, която ще ви помогне да направите начални стъпки в изучаването на езика. Звукозапис: Федерика Да Рива, Петко Петков СЪСТАВИТЕЛ: Колектив на издателство "Византия" Редактор: Федерика Да Рива