Epos. Ezik. Mit. Godishnik na Asociaciia Ongul, tom 9, god.VII, 2011

Епос. Език. Мит. Годишник на Асоциация Онгъл, том 9, год.VII, 2011

Продуктов номер: 25362
Изчерпана

Автор: Колектив
Категория: Българска културология, етнология и фолклор
Издателство: Род
Състояние: Нова книга
ISBN: 1311493X
352 страници
меки корици
Първо издание: първо издание, 2011 год.
Народност: българска


СЪДЪРЖАНИЕ
Росен P. Малчев - Втори Царшишманови дни - 2008 г.
Секция „Епос" Миглена Христозова - Отгласи от „Веда Словена" в Западните Родопи: Непубликувани материали от съвременни теренни проучвания в Гоцеделчевско и Доспат
Албена Малчева - „Три синджира роби" - три „синджира" проблеми
Десислава Димитрова - Песента за цар Иван Шишман - от традиционна към градска култура
Цветелина Димитрова - Интерпретация на преданията за цар Иван Шишман през призмата на епическия код. Име, сюжет, топос
Валерия Б. Колосова - Богородичните растения и свързаните с тях легенди в славянската традиционна култура
Радостина Петрова - Иманярска тетрадка от с. Белица, Средни Родопи. Предварителни бележки
Алексей Жалов - Непубликувани форклористични материали на Научно- изследователската пещерна бригада „Тодор Павлов" - 1948 г.
Веселка Тончева - Сватба и сватбени песни от областта Голо бърдо, Република Албания
Секция „Език" Маргарет Димитрова - Текстът на Оглашението в епохата на цар Иван Шишман
Андрей Бобев - Перикопите от Книга Битие за Страстната седмица (Текстология и херменевтика)
Екатерина Тодорова - Кореспонденцията между протопоп Авакум и болярката Морозова - създаване на езикова митология
Вяра Калфина, Димитър Илиев - Топонимът Опака - опит за етимология
Преслава Георгиева - Личноименната система на гр. Две могили (1878-1893 г.)
Секция „Мит" Юрий Е. Березкин - Свадьба Солнца отменена: балканский
миф и его истоки
Анатол Анчев - Фолклористични и психологически аспекти на близначния мит
Григор Хар. Григоров - Митът за Златния век и неговите съвременни употреби
Росен Р. Малчев - Змеят от село Югово (Продължение)
Страхил Гювийски - Митичните стопани на рилските реки и езера
Секция „Недвижими културни ценности" Магдалена Стаменова - Старината в българското пространство според местни автори от XVII век
Михаил Христов - Сгради от укрепеното селище на хълма „Св. Спас" при с. Белчин (По данни от проучванията от 2008 г.)
Милена Кьосева - Културно-историческото наследство на община Сапарева баня
Веска Живкова - Времево-пространствени координати на оброчните места в село Митровци, обл. Монтана
Секция „Културология" Константин Рангочев - Фолклор и религия I: Проблемът за термините
Николай Ненов - Троглодитизмът като културен феномен. Формиране на нова оптика към наследството
Секция „Климатология" Владимир Власков - Народната климатология в България и промените в климата през последното десетилетие