Ezici na obshtuvaneto (Folklor i religiia). Godishnik na Asociaciia Ongul, tom 3, god.III, 2003

Езици на общуването (Фолклор и религия). Годишник на Асоциация Онгъл, том 3, год.III, 2003

Продуктов номер: 4602
Изчерпана

Автор: Колектив
Категория: Българска културология, етнология и фолклор
Издателство: Род
Състояние: Нова книга
288 страници
меки корици
Първо издание: 2003
Народност: българска


Годишникът е посветен на 100-годишнината от рождението на проф. Цветан Тодоров Белчев. Чл.кор.проф. ЦВЕТАН ТОДОРОВ БЕЛЧЕВ (1899-1962). Професор по славянско езикознание и славянска етнография в Софийския университет "Св. Климент Охридски", където чете лекции по старобългарски език и славянска етнография (1953-1962). Членкореспондент на БАН от 1946 г. Ръководител на фолклорната секция (1953-1962) и директор на Етнографския институт и музей при БАН (1958-1962). Завежда Секция "Български речник" в Института за български език при БАН (1959-1962). Работи главно в областта на българската диалектология, славянската етнография и съвременния български език. Основните му научни трудове са: 1. Северозападните български говори. СбНУ, 1936, кн. 41, XV, 543 страници 2. Двойно акцентуване в българския език. Сп. БАН, 1938, кн. 58, с. 107-203. 3. Български тълковен речник. В съавт. с Л. Андрейчин, Л. Георгиев, С. Илчев, Н. Костов и Ст. Стойков. I изд. С, 1955 г., 970 страници и последващите издания 4. Лекции по славянска етнография (литопечат). С, 1952 г., 282 страници 5. Произход и авторство на славянските азбуки. Славистичен сборник,т. I. С, 1958 г., с. 35-72. Книжовното наследство на проф. Цветан Тодоров има висока стойност и е ценен влог в съкровищницата на нашата национална наука. То е ярък пример за сериозна и аргументирана защита на научната истина за българския народ. ДА УВАЖИМ ДЕЛОТО МУ!