Gli avverbi Italiani: Esercizi con chiavi

Gli avverbi Italiani: Esercizi con chiavi

Продуктов номер: 17332
Изчерпана

Автор: Николай Димитров
Категория: Италиански речници | Учебна литература, Педагогика
Издателство: Логос принт
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789549217339
84 страници
меки корици
Първо издание: 2008
Народност: българска


Италианските наречия: Упражнения с отговори В настоящото издание се разглеждат наречията в съвременния италиански език. Основната тематична единица съдържа, съответно за всеки един вид наречие, краткото му теоретично представяне, разнообразна система от упражнения (за писмено и устно изпълнение), изрази и изречения за превод от български на италиански език и обратно. Спазени са принципите за периодична повторяемост, приемственост и постепенно усложняване на упражненията. Предвидени са и допълнителни упражнения, които ще допринесат, както за по-пълното придобиване и затвърждаване на уменията за общуване в устна и писмена форма, така и ще отговорят на разнообразните интереси на всеки учащ. Подбраните откъси от италиански произведения дават възможност всеки учащ да се докосне до красотата, оригиналността и изразителността на италианския език. Ключът с отговорите към упражненията за всяка една тема позволява граматиката да се овладее и затвърди успешно и при самообучение. С настоящото издание могат да си служат ученици и преподаватели от средните училища и гимназиите с преподаване на италиански език, кандидат-студенти, студенти и курсисти, както и всички, които желаят да изучават италиански" език. Това издание, надяваме се, ще допринесе значително за повишаване чуждоезиковата култура на всеки учащ.