Ivan Georgiev – Rembranda

Иван Георгиев – Рембранда

Продуктов номер: 14393
Изчерпана

Автор: Колектив
Категория: Изобразително изкуство
Издателство: СОНМ
Състояние: Нова книга
152 страници
меки корици
Първо издание: 2008
Народност: българска


Като творец Иван Георгиев - Рембранда остава непонятен и днес поради своя индивидуален начин на общуване със света и поведение на художник, обвързано с отказа от участие в художествения живот и особеностите на времето. В това отдръпване са заложени неговите принципи за изкуството, които той упорито и последователно отстоява. През изминалите творчески десетилетия за създадените картини през годините няма нито един отзив, нито една критика. Особеният, различният човек и творец винаги предизвиква какви ли не тълкувания. Творчеството му сякаш е тайна. Малцина избрани са виждали негови творби. Всичко това създава странна известност около художника, но той не се е интересувал от оценката, любопитството, изявата и откупуването. За него живописта е лично верую, нещо съкровено. Променял е стилово пластичния изказ само в съгласие със своя замисъл. Мярката е била неговата творческа чувствителност, философия, духовни хоризонти и знания, а не тежненията на „естетическите идеали" на конкретното време в България. Така постига онази свобода в творбите си, която му е била необходима, за да изрази себе си. Иван Георгиев едва ли е мислил за своето творчество като за наследство. Живописта за него е била естествена необходимост, а жизненият му път е имал само една посока - изкуството. Днес неговите творби получиха своята оценка. От държавните институции единствено СГХГ има в своята колекция четири живописни платна. Работите му са предимно притежание на колекционери. Колекционери, който по достойнство оценяват това изкуство и не откупуват само по едно или две произведения заради любопитство, мода или финансово вложение. Тази колекционерска страст и чувствителност към света на художника събира изкуството на Иван Георгиев -Рембранда в няколко внушителни колекции. Това до известна степен го опазва от разпиляване и забрава. Настоящата изложба, посветена на 70-годишния юбилей от рождението на художника, има за цел да представи в залите на СГХГ неговото творчество в максималната възможна цялост. Каталогът, подготвен за юбилейната експозиция се превръща в документ, който проследява хронологично създаденото от твореца.