Kratka istoriia na Bulgariia

Кратка история на България

Продуктов номер: 4946
Изчерпана

Автор: Людмил Спасов | Пламен Павлов
Категория: История на България от древността до наши дни | Учебна литература, Педагогика
Издателство: Родопи-Кърджали
Състояние: Нова книга
271 страници
меки корици
Първо издание: 2005
Народност: българска


ПРЕДГОВОР Тази книга има за задача да ориентира учениците в гимназиалния курс по сравнително лесен и бърз начин в лабиринта на българската история. Декларираната "краткост" естествено не означава историческото развитие да бъде разгледано повърхностно, схематично, по недопустимо елементарен начин. Напротив, стремежът е да не бъде пропуснато нищо значимо, нито едно важно събитие, известна личност и т. н. Книгата не е енциклопедия (подредени по азбучен ред събития и личности), нито хронология на българскта история. На пръв поглед тя има справочен характер, но това не я прави по-малко четивна, цялостна и интересна за младите читатели. Първата част обхваща периода от древността до края на XVII в. Читапелите ще открият някои нови авторски виждания, редица събития и много личности, които почти не се споменават (или отсъстват) дори и в "подюбните" академични трудове по българска история. Специалистите, (осоюно по праистория и история на стария свят или пък по история на българския народ през ХV-ХVII в.) може би ще открият и "бели петна" в изложението - такива несъмнено ще се намерят, защото да се "разкажат" хиляди години, дори и "само" три века в няколко страници е много трудно. Що се отнася до едни или други несъгласия е подбраните събития, имена, дати и др., каквито безспорно ще възникнат у тесните специалисти, все пак написаното е въз основа на обобщаващите съчинения, без претенции за навлизане в "дълбоките води" на сложната историческа материя. Акцентът е оставен върху Българското средновековие - най-мащабната и завършена епоха от нашето минало, която традиционно предизвиква най-силен и емоционално мотивиран интерес. Втората част е посветена на Възраждането на българите. То е получавало различни характеристики от най-светлите умове на нацията, Сред най-верните ориентири на Българското възраждане са изрази като "българският Великден", "Революция морална и с оръжие" и особено гордите думи "Свобода или смърт!". Независимо от неравномерното развитие в отделните български краища, Възраждането е не само разнолик, но и единен процес. Процес, който води до явления като Раковски, Ботев и Левски, който по необорим начин доказват, че петте века не са съкрушили най-стойностното в българския национален характер. Колкото и да се отдалечаваме от онази романтична, драматична и героична епоха, тя продължава по един или друг начин да присъства в нашето всекидневие. Епохата на българското национално Възраждане от гледна точка на историческите и културните процеси, на събития и личности е може би най-ярката в многовековната ни история. Читателят ще стане съпричастен и на бурния и съдбовен период от родната ни история - възстановяването на българската държава след Освобождението, първите й стъпки по пътя на демокрацията, раждането на политическите партии, стопанския напредък и сътресения, развитието на културните процеси, възникването на българския национален въпрос, двете национални катастрофи и промяната на 9 септември 1944 г, която поставя началото на нова, преломна епоха. Л. Спасов е автор на втората и третата част на книгата, а първа част е написана от Пл. Павлов. От авторите