Malka uchenicheska biblioteka: Bai Ganio

Малка ученическа библиотека: Бай Ганьо

Продуктов номер: 3893
Изчерпана

Автор: Алеко Константинов
Категория: Нова българска литература /ХІХ - ХХв./ | Учебна литература, Педагогика
Издателство: Слово
Състояние: Нова книга
223 страници
меки корици
Първо издание: поредно издание, 2004
Народност: българска


Има и други български книги, които могат да се мерят по популярност с "Бай Ганю", но няма друг герой от българската литература така популярен, както бай Ганю. Дори българи, които не са чели книгата (а аз се съмнявам да има грамотен българин, който да не я е чел), знаят кой е бай Ганю. Ние, българите, често се кичим взаимно — с укор, срам, а понякога и с примитивна гордост — с прозвището "байганювци". Но бай Ганю не е просто най-популярният герой на българската литература. Това е най-проблематичният и образ. Защото, вече век след създаването му, това е най-дискутираният проблем на българската литература. Отрицателен или положителен (има и такива мнения) герой е бай Ганю, национален или социален тип е — това са въпроси, по които спори не само критиката, а и цялото българско общество. Защото така както образът на бай Ганю излезе от книгата и влезе в живота като тържествуваща социална стихия, така и обсъждането на проблема за "бай-ганювщината" се е превърнало едва ли не в най-тревожния въпрос на българската обществено-политическа действителност и национална характерология. Комплексът "бай Ганю" е средоточие на цял възел от парливи национални, социални и философско-исторически проблеми на българското общество — от нашия многострадален "път към Европа" до балканската култура, най-генериращата българска книга; никоя друга творба не е раждала такова множество от нови художествени "дописвания", "допълнения" и "продължения".