Mnogoezichen tematichen rechnik na evropeiskata integraciia

Многоезичен тематичен речник на европейската интеграция

Продуктов номер: 12527
Изчерпана

Автор: Колектив
Категория: Многоезични | Обща теоретична политология
Издателство: Колибри
Състояние: Нова книга
512 страници
твърди корици
Първо издание: 2007
Народност: българска


Този речник с четири словника (български, английски, френски и немски) е предназначен за специализирана и широка публика: - държавни служители в централната и в местната администрация - работещи в структурите на европейските институции и в неправителствени организации (НПО) - експерти по европейски проекти - изследователи на процесите на европейското обединение - преводачи - журналисти - преподаватели, студенти, ученици … Речникът е ценно справочно издание, което предлага: - 508 страници, посветени на теми от политическия, икономическия, социалния и културния живот, обект на единната европейската регулация - 50 раздела, обхващащи термини, терминологични изрази и съкращения от области като право, международни институции, икономика, банки и финанси, образование, здравеопазване, защита на потребителите, култура, спорт и др. - множество термини и терминологични словосъчетания, които не са включени в общите речници - 4 азбучни показалеца на български, английски, немски и френски