(N)etiket i vuzpitanie s fokus kum iunoshite

(Н)етикет и възпитание с фокус към юношите

Продуктов номер: 27271
Изчерпана

Автор: Владислав Господинов
Категория: Терапия и практическа психология
Издателство: Изток-Запад
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789543219513
248 страници
меки корици
Първо издание: първо издание, 2011 год.
Народност: българска


Владислав Господинов е завършил специалност Педагогика на девиантното поведение във факултета по педагогика при Софийския университет „Св. Климент Охридски". Доктор е по педагогика и преподавател в същия факултет, катедра Теория на Възпитанието. Преподавателската практика и изследователските му интереси са насочени към теорията на възпитанието, юношеството, интелигентността, педагогиката и фотографията, социалната работа с деца и др. Автор е на монографията Юноши - Девиации -Емоционална интелигентност, на студии и статии, на фотографски албуми и фотографии за книги и рекламно-информационни материали.
Настоящото изследване е първият монографичен опит за разглеждане на етикета в интернет (нетикета) и конкретно в контекста на възпитанието на юношите. Проблемът е с все по-нарастваща актуалност, тъй като юношите са сред най-активно оставящите своя дигитален отпечатък участници в глобалната мрежа. А тяхното бурно и нерядко противоречиво развитие се комбинира с такова и на глобалната мрежа, и на свързания с него утвърждаващ се етикет, което носи още предизвикателства. На основата на обстоен теоретичен анализ и практико-приложно изследване за пръв път са изведени конкретни правила за успешно пребиваване в интернет - основно за електронната поща и социалните мрежи. Предложени са и своеобразен примерен модел и насоки за взаимодействия и „придружаване" на юношите - утрешните възрастни - по Пътя на възпитаване на умения за културно, за безопасно, допълващо контакта на живо и със (само)съ-творяващ характер пребиваване във виртуалното пространство.