Orientalia, 2006/ broi 1

Orientalia, 2006/ брой 1

Продуктов номер: 8879
Изчерпана

Автор: Колектив
Категория: Източна философия | История на религиите
Издателство: Нов български университет
Състояние: Нова книга
175 страници
меки корици
Първо издание: 2006
Народност: българска


ИЗВОРИ Псевдо-Аристотел. Тайна на тайните АРХИТЕКТУРАТА НА ИЗТОКА Милена Металкова-Маркова. Исторически преглед на японската жилищна архитектура: синкретизъм и интеграция на дома и природната среда Надежда Розова. Пещерата, планината и човешката мярка на космоса Георги А. Георгиев. Сиянието на Ориента ЛИТЕРАТУРАТА НА ИЗТОКА Жана Желязкова. За някои особености на „второто ново" в турската поезия Мая Ценова. Пътят към храма ИСЛЯМЪТ - КУЛТУРА И РЕЛИГИЯ Велин Белев. От модерния към класическия прочит на Корана Павел Павлович. Предислямските арабски княжества между историческата действителност и литературната измислица ЕЗИКЪТ НА ИЗТОКА Мони Алмалех. Псалм, възхвалявам и излъчвам светлина или осквернявам - библейско предупреждение, оставащо скрито в иврит Азиз Назми Шакир-Таш. Комуникативни проблеми, породени от пуризацията на съвременния турски език Иван П. Дюлгеров. Предикация и квантификация в арабския книжовен език (аке) ДЕБЮТИ Мартин Бохоров. Геометрии на светлината при Гада ас-Самман АБСТРАКТИ