Orientalia, 2009/ broi 2

Orientalia, 2009/ брой 2

Продуктов номер: 21098
Изчерпана

Автор: Колектив
Категория: Източна философия | История на религиите
Издателство: Нов български университет
Състояние: Нова книга
ISBN: 13126962
152 страници
меки корици
Първо издание: 2009
Народност: българска


ИЗВОРИ Абу Хамид ал-Газали (1058-1111). Учението на та лимитите и вредите от него Велин Белее. Ал-Газали и исмаилитите от Аламут ДРЕВЕН ИЗТОК Мирослав Издимирски. Траките в персеполските фортификационни таблички ЛИТЕРАТУРА И ИЗКУСТВО Неделя Китаева. Герои и имена (Някои особености при изобразяването на персонажите във вълшебните приказки от сборника Хиляда и една нощ) Юлия Каремова. Орнаментът и неговият сакрален характер в мавританския дворец Алхамбра (символика на звездата като централен елемент) Г. Оразаев. Тюркоязьшная традиция в рукописной культуре Дагестана: XVI - нач. XX в. КУЛТУРА И РЕЛИГИЯ Мони Алмалех. „Живите същества" в Трона на Господ и макросветлите дветове Мариана Малинова Костова. Исторически и лингвистични аспекти на явлението „бихуей" в китайската именна система и последиците от него