Razkazi • Feiletoni • Putepisi

Разкази • Фейлетони • Пътеписи

Продуктов номер: 5242
Изчерпана

Автор: Алеко Константинов
Категория: Нова българска литература /ХІХ - ХХв./ | Учебна литература, Педагогика
Издателство: Дамян Яков
Състояние: Нова книга
157 страници
меки корици
Първо издание: 2005
Народност: българска


Алековият силует през погледа на модернизма Мястото на Алеко Константинов в българската литература е трудно да бъде сравнено с чието и да било друго - най-малкото защото самият той въпреки безспорния си, спонтанно бликаш, талант съвсем не се смята за литературен човек. Прието е неговата ориентация в спектъра от теми и естетически възгледи да бъде търсена в близост с общественическия патос на предшественика и съвременник Вазов, от една страна, и от друга - с острото социално чувство на Елин Пелин, чийто дебют през 1895 година съвпада с върховите моменти на Алековото писателско развитие. Бива посочвано и родството на творбите му с язвителната критичност на Стоян Михайловски, дори със сатиричните интонации на Пенчо Славейков. Отъждествяването на творчеството на А. Константинов със социалния критицизъм обаче не е безусловно. То едновременно се вписва в посочения модел, но и го проблематизира отвътре - внася нови и неочаквани смиели и като цяло персонифицира едно литературно присъствие от нов тип. Първите, които насочват по тази следа, са не други, а представителите на кръга "Мисъл" - родоначалниците на българския модернизъм, радетелите за индивидуалистично и естетско изкуство.