Seminarium Thracicum 3: Purvi akademichni cheteniia v pamet na akademik Gavril Kacarov

Seminarium Thracicum 3: Първи академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров

Продуктов номер: 25881
Изчерпана

Автор: Колектив
Категория: Археология
Издателство: БАН институт по тракология
Състояние: Нова книга
ISBN: 0078851
232 страници
меки корици
Първо издание: първо издание, 1998 год.
Народност: българска


Ана Балканска, АКАДЕМИК ПРОФ. Д-Р ГАВРИЛ ИЛИЕВ КАЦАРОВ (1874-1958) Христо М. Данов, БЕЛЕЖИТИТЕ ГРЪЦКИ ИСТОРИЦИ ОТ КЛАСИЧЕСКАТА ЕПОХА И ТЯХНОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ИЗВОРИТЕ
Калин Порожанов, ПЕЛАСГО-ТРАКИТЕ В КОНТЕКСТА НА ПАЛЕОБАЛКАНО-ЗАПАДНОМАЛОАЗИЙСКАТА ОБЩНОСТ (СРЕДАТА НА II - СРЕДАТА НА I ХИЛ. ПР. XР.)
Стефан Йорданов, ЗА ЕДНА ГРУПА АНТИЧНИ ЕТНОНИМИ С ТРАКО-ПЕЛАСГИЙСКО ПОТЕКЛО
Момчил Кузманов, ТРАКИЙСКА И ЕТРУСКА ГРОБНИЧНА АРХИТЕКТУРА (KR II-I ХИЛ. ПР. XР.)
Тотко Стоянов, СЪКРОВИЩЕТО ОТ БОРОВО В АРХЕОЛОГИЧЕСКИ И ИСТОРИЧЕСКИ КОНТЕКСТ
Златозара Гочева, КУЛТЪТ НА ВЕЛИКИЯ БОГ В ГРЪЦКИТЕ КОЛОНИИ ПО ЗАПАДНИЯ БРЯГ ПА ПОНТА
Кирил Йорданов, ПОЛИТИКАТА НА ЛИЗИМАХ В ТРАКИЯ
Добриела Котова
АНТИЧНИТЕ АВТОРИ ЗА СВАТБАТА ПРИ ТРАКИТЕ
Елза Нинова, РИМ В КУЛТУРНАТА ПОЛИТИКА НА АТИНА СЛЕД 146 Г. ПР. ХР.
Искра Генчева, БАЛКАНСКАТА ПОЛИТИКА НА ИМПЕРАТОР ДОМИЦИАН ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СТАЦИЙ И МАРЦИАЛ
Георги Ковачев, АНТИЧНИ КУЛТОВЕ ОТ ЕМПОРИОН ТУИДАС
Костадин Рабаджиев, ХЕРАКЪЛ СИМПОЗИАСТ
Иванка Дончева, СВИДЕТЕЛСТВА ЗА КУЛТА КЪМ АСКЛЕПИЙ В КАРАСУРА
Ирина Шопова, КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА ПРАЗНИКА ROSALIA И КУЛТА НА ДИОНИС В ПРОВИНЦИЯ ДОЛНА МИЗИЯ (ПО ЕПИГРАФСКИ ДАННИ)
Румен Иванов, КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА ДАТИРОВКАТА НА УКРЕПИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА АВГУСТЕ II
Теофил Иванов, ГРАЖДАНСКАТА БАЗИЛИКА НА ФОРУМА НА ГРАД УЛПИЯ ЕСКУС
Христо Буюклиев, НОВООТКРИТ ЕПИГРАФСКИ ПАМЕТНИК ЗА APXIEPEA DI'OPAON ОТ АВГУСТА ТРАЯНА
Нели Танчева-Василева, МАРТИРИУМЪТ ПРИ СЕЛО ВОДЕН, БОЛЯРОИСКА ОБЩИНА
Светлана Янакиева, ПОХИЩЕНИЕТО НА ПЕРСЕФОНА И НЕГОВИТЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКИ ПАРАЛЕЛИ
Валерия Фол, МАСКАРАДНА ОБРЕДНОСТ В ЮГОИЗТОЧНА ТРАКИЯ