Seminarium Thracicum, SemTh 4, Sofiia, 2000

Seminarium Thracicum, SemTh 4, София, 2000

Продуктов номер: 5779
Изчерпана

Автор: Колектив
Категория: Балканският полуостров преди Аспарух
Издателство: БАН Марин Дринов
Състояние: Нова книга
189 страници
меки корици
Първо издание: 2000
Народност: българска


SEMINARIUM THRACICUM, SemTh 4, София, 2000 - Традиция и трансформации на културни явления в древна Югоизточна Европа ПРЕДГОВОР Сборникът "Традиция и трансформации на културни явления в древна Югоизточна Европа" е поредна изява на Seminarium Thracicum, който представя и публикува резултатите от научните изследвания в Института по тракология при БАН. Той е резултат от разработването на проекти в секция "Лингвистика и култура" към института. Началото беше поставено с проекта "Тракийски съставки в древноевропейския културен синтез през I хил. пр. Хр." с научен ръководител и ръкодител на секцията ст.н.с. д-р Петър Димитров. Основната цел на проекта беше да се преодолее елиноцентрич-ният модел на изследване и да се проследи въздействието на не-елинските етнически общности във формирането на елинската култура. Основните резултати бяха публикувани в институтското издание Thracia 10 (виж статиите на Майя Василева, Светлана Янакиева и Цвете Лазова). Чрез проекта се очертаха ясно насоките в изследванията на секция "Лингвистика и култура" с перспектива за по-цялостна интерпретация на палеобалканския субстрат. Така секцията започна работа върху нов проект с ръководител Петър Димитров - "Традиция и трансформации на културни явления в древна Югоизточна Европа". Проектът предвиждаше изследвания главно в три посоки. Едната, на равнището на теоретичната лингвистика, акцентираше върху развитието на теорията на граматичните родове, а чрез метода на морфонологичния анализ - върху обработването на наличните данни за изграждане на теория на основите в езиковите единици. Втората предвиждаше на базата на ономастични паралели да се изследва генетичната връзка между предгръцкия субстрат и езиците от северната част на Балканския полуостров и Мала Азия. Третата насока трябваше да обхване проблемите на устното елинско предание и античните литературни модели в контекста на обредността и елинската празнична система. Тези три основни линии, изведени в работата по проекта, са само насоки за изследването на палеобалканското пространство и многоаспектните възможности за дефинирането му и представянето му в по-цялостен вид като основа не само за усвояване на термини и разнообразни материални форми, но и за по-цялостни ориентации в елинската култура въобще.