Simposion, ili antichnost i humanitaristika

Simposion, или античност и хуманитаристика

Продуктов номер: 3270
Изчерпана

Автор: Колектив
Категория: Антична философия
Издателство: СОНМ
Състояние: Нова книга
407 страници
меки корици
Първо издание: 2000
Народност: българска


Подготовката на този сборник започна преди една година по инициатива на Катедрата по класическа филология в СУ „Св. Климент Охридски”. През първата половина на декември ние се обърнахме с молба за участие към повече от 30 български учени и интелектуалци. Счетохме, че макар и подготвен от нас, този сборник не би трябвало да се ограничи единствено с изследвания, обърнати към специалните проблеми на науката за класическата древност. Както всеки наш учен с хуманитарна подготовка знае, интересите и заслугите на професор Богданов надхвърлят значително рамките на класическата филология и изобщо на традиционната историческа хуманитаристика. Поради това сред поканените автори личат имената на специалисти по западноевропейска литература, медиевистика, история на философията, нова българска и съвременна европейска култура. Като съставители на сборника и непосредствени колеги и ученици на професор Богданов ние благодарим сърдечно на всички автори, които се отзоваха на поканата и ни поднесоха своя труд. Както всеки би могъл да се убеди, тази книга предлага голямо разнообразие от теми, стилове и възгледи за предназначението и метода на хуманитаристиката. Възможно е подобно струпване на текстове да създава впечатление за безредие: но ние уверяваме читателя, че това безредие е не само допуснато, но и търсено. Силната култура би възникнала там, където съжителстват и спорят различни светогледни ориентации: ето защо ние се отказахме от изкушението да предложим на нашите автори някакъв предварителен замисъл за структурата на сборника или да се обръщаме главно към колеги, чийто професионален профил би улеснил запълването на тази структура.