Thracia XX

Thracia XX

Продуктов номер: 28872
Изчерпана

Автор: Колектив
Категория: Балканският полуостров преди Аспарух | Българска история на чужди езици
Издателство: БАН институт по тракология
Състояние: Нова книга
ISBN: 02049872
352 страници
меки корици
Първо издание: първо издание, 2012 год.
Народност: българска


Съдържание
Диляна Ботева
ХЕРОДОТ (8, 115, 3-4) ЗА КСЕРКС, ПЕОНИТЕ (ПРИ СИРИС?) И „СВЕЩЕНАТА КОЛЕСНИЦА НА ЗЕВС"
Galya D. Bacheva
DETECTING A SATRAPY: THE SKUDRA CASE
Дамян Дамянов
ТРАКИЙСКАТА КРЕПОСТ „ГРАДИЩЕ" ПРИ СЕЛО ГЕЛА, СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
Диана Димитрова
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯТ КОМПЛЕКС КРАСТАВА МОГИЛА ПРИ СЕЛО ДРАГОДАНОВО, СЛИВЕНСКО
Мирослав Издимирски
АРИСТОФАН ЗА СМИКИТА - „ЦАРЯ НА ТРАКИТЕ"
(Aristoph. Equit. 967-969 et scholia)
Румен Иванов
ПОСВЕТИТЕЛЕН АЛТАР НА ХЕРКУЛЕС ОТ АБРИТУС
Кирил Йорданов
ПОЛИТИКЪТ И ДЪРЖАВНИКЪТ ФИЛИП II В ПЪРВИТЕ ГОДИНИ НА СВОЕТО УПРАВЛЕНИЕ (359 - 357 Г. ПР. ХР.)
Ваня Лозанова-Станчева
ПРОРОЧЕСТВАТА НА МНОГО(НА)ДАРЕНИЯ
Цвете Назова
ОМИР И ТРОЯ В КУЛТУРНОТО ПРОСТРАНСТВО НА СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО: ПОЛИТИКИ НА НАСЛЕДСТВОТО
Gregorio Luri
QUID SITDEUS?
Ivan Marinov
LA CLASSIFICATION EN ARCHEOLOGIE BULGARE: UN Е QUESTION DE METHODOLOGIE OU DE THEORIE?1
Васил Марков
КЪМ ВЪПРОСА ЗА ДРЕВНОТРАКИЙСКОТО НАСЛЕДСТВО В ПРАЗНИКА ГЕРГЬОВДЕН ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДИЛ КУЛТУРА
Кабалан Мукарзел
АМУЛЕТ С КЪСНО-ВАВИЛОНСКА СЦЕНА ОТ КРАСТАВА МОГИЛА, СЕЛО ДРАГОДАНОВО
Georgi Nekhrizov, Lynn Е. Roller, Maya Vassileva, Julia Tzvetkova, Nadezhda Kecheva
GLUHITE KAMANI: OLD QUESTIONS AND NEW APPROACHES
Plamen Petkov
DIE BASTARNEN IN DER PERIODE
vom Ende des 1. Jhs.v.Chr. bis Ende des 4. Jhs.n.Chr.
Ружа Попова
ЛЕВКА: КОНСТРУИРАНЕ НА СВЕЩЕНИЯ ТОПОС (1)
Ratschko Popov
DER MYTHOS VON PHINEUSUND DER VOLKSGLAUBEN
VON DEM MAULWURF
Kalin Porozhanov
THRACIA PONTICA
OF THE EMPIRES, THE RESIDENCES, THE MARKETPLACES
AND THE POLEIS IN THE EUROPEAN SOUTHEAST
Мирена Славова
ARTIUM MINUTISSIMUS SCISCITOR DE REBUS THRACORUM SCRIBENS
Тошо Спиридонов
ТРАКИЙСКОТО ИМЕ НА СЕЛИЩЕТО КРАЙ ПЪТНАТА
СТАНЦИЯ С ASTRA RUBRA - SUB ZUPARA
Julia Tzvetkova
"QUANTIFYING THE CULT". A GIS APPROACH TOWARDS THE CULT PLACES OF THE THRACIANS FROM THE IRON AGE
Ирина Шопова
ЗА ЕПИТАФИЯТА ОТ МАЛКО ТЪРНОВО
Светлана Янакиева
ТРАКИЙСКИТЕ ЕКСПЛОЗИВНИ СЪГЛАСНИ
1. Ономастичният материал